Hvordan diagnostisere bipolar hos barn

April 26

Bipolar atferd er ofte vanskelig å diagnostisere hos barn, fordi det kan etterligne andre vanlige barnesykdommer som for eksempel ADHD, Tourettes syndrom, obssessive-compulsive disorder, panikklidelse og generalisert angstlidelse, blant andre.

Selv om det ikke er bestemt psykiatrisk test tilgjengelig for å diagnostisere bipolar lidelse hos barn, foreldre, lærere og helsepersonell kan se etter flere atferd.

Bruksanvisning

Hvordan diagnostisere bipolar hos barn

1 Identifisere symptomer på bipolar lidelse. Foreldre, lærere og mental helse fagfolk må være klar over og kjent med symptomer assosiert med dette ofte misforstått og underdiagnostisert lidelse.

Symptomer som tyder på bipolar lidelse kan omfatte overdreven og alvorlige raserianfall, irritabilitet, vanskelig atferd, raske humørsvingninger, risikoatferd, impulskontrollproblemer, aggressiv atferd, dårlig selvfølelse, overdreven tretthet etterfulgt av perioder med søvnløshet eller hyperaktivitet, angst, altfor -emotional reaksjoner, natteskrekk, hallusinasjoner, ødeleggelse av eiendom, besettelse eller fascinasjon for vold, hyper-seksuell oppførsel, obsessive compulsive atferd, tics, depresjon og selvmordstanker.

Mange av de ovennevnte symptomene er til stede i andre vanlige barnesykdommer, men et barn som uttrykker ekstreme eller flere symptomer kan ha bipolar lidelse.

2 oppsøke en vurdering fra en mental helse spesialist for å finne ut om barnets symptomer og historie er kompatible med bipolar lidelse. En erfaren og kvalifisert barnepsykolog må avgjøre om barnets symptomer og historie er kompatible med bipolar lidelse. Psykologen bør snakke med barnet og barnets familie, vurdere barnets atferd over tid, undersøke barnets familie historie og gjennomgang skole gjennomføre poster.

3 Administrere Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV). Selv om det ikke er noen spesifikk psykologisk test for å diagnostisere bipolar lidelse hos barn, ifølge HealthyPlace.com, må alle nødvendige symptomer på voksen bipolar være til stede i barn for en bekreftende diagnose gjøres. Per nå, er den eneste universelt akseptert psykologisk test for bipolar lidelse hos barn DSM-IV. Men en gruppe forskere og eksperter ved University of Washington utviklet "strukturert diagnostisk intervju, kjent som Wash U KIDDIE-SADS diagnostiske metoden. Denne testverktøy er svært følsom for spesifikke underkategorier eller manifestasjoner av atferd ofte til stede i barndommen tilfeller av bipolare lidelser, men ikke voksne tilfeller.

Hint

  • Det er viktig å detektere symptomene på bipolar lidelse tidlig hos barn for å unngå fremtidige problemer. Foreløpig er en diagnose bare gjort når barnet er allerede presentere alvorlig atferd og atferdsproblemer. Diagnostisering av bipolar lidelse på et tidlig stadium kan bidra til å forhindre potensielle narkotikamisbruk, selvmordsforsøk, risikabel atferd, sykehusinnleggelse på psykiatriske institusjoner, fengsel, utvisning fra skolen, og unødvendig, forebygges utvikling av andre psykiske lidelser som personlighetsforstyrrelser.

© 2020 scubaimagery.com | Kontakt oss: webmaster# scubaimagery.com