Definisjon av klinisk endepunkt

March 1

Definisjon av klinisk endepunkt


I en klinisk studie, den "kliniske endepunktet" er en hendelse eller utfall som kan måles objektivt å avgjøre om intervensjonen som studeres er gunstig. Endepunktet er vanligvis definert i studiens mål.

protokoll

Kliniske endepunkter blir oftest brukt i forskningsbasert medisin. Det er viktig å etablere den ende målet før start av forskningen. Endepunktet kan være en lab verdi, et symptom eller en kultur resultat, alt etter hva som blir studert.

Hvorfor

Velge et endepunkt gir forskeren en standard for å evaluere data uten utenforliggende faktorer.

Forskning

Like viktig som hva kommer før den kliniske endepunktet er det som følger den. Etter at dataene er samlet begynner analyse. Fra slike analyser, kan behandlinger og terapier utvikles, gjennomføres og evalueres.


© 2019 scubaimagery.com | Kontakt oss: webmaster# scubaimagery.com