Hva Skjemaer kan jeg bruke til å undervise en klasse på sykepleiedokumentasjon?

December 30

Hva Skjemaer kan jeg bruke til å undervise en klasse på sykepleiedokumentasjon?


Sykepleiedokumentasjon følger "SOAPIE" metoden med å samle inn pasientens tilstand og pleie aktivitet. "S" betyr "subjektive data" eller pasientens sjef klage. "O" betyr objektive data som du kan måle eller observere. "A" er for "vurdering", eller de konklusjoner basert på både subjektive og objektive data. "P" er planen for behandling. "I" står for tiltakene du gjennomfører mot behandlingsplan, og "E" er en evaluering av effektiviteten av sykepleie aktivitet.

De fleste standardskjemaer krever ikke komplett SOAPIE dokumentasjon. Men undervisning SOAPIE stilen er den mest effektive måten å hjelpe elevene å fokusere på hva som er viktig å dokumentere.

Opptak H & P

En generell Opptak historie og fysisk undersøkelse skjemaet krever en sykepleier for å ta opp en god del av subjektiv historie og informasjon som rapportert av pasienten og / eller hans familie. Gjennomgangen av systemer lærer studenten å lokke fram medisinske historie detaljer og bestemme hva som er viktig for den aktuelle klagen. Studenten registrerer også åpenbare, slik som en produktiv hoste eller dårlig perifer sirkulasjon. Etter konsentrasjon på "S" og "O" aspekter av dokumentasjon, studenten lærer også om "jeg", eller inngrep allerede på plass, slik som dagens medisiner liste eller behandlinger pasienten gjennomgår.

Nursing Care Plan

The Nursing Care Plan er et arbeidsdokument, først etablert ved opptak og endres etter behov gjennom hele pasientens sykehusopphold. Basert på Entre H & P, vil studenten gjøre flere sykepleiediagnose og tilhørende tiltaksplan tiltak for å løse hver diagnose. De sykepleiediagnose utgjør "A", eller vurdering del av sykepleiedokumentasjon, mens de relaterte Omsorgsplan intervensjoner tjene som både "P", plan, og "jeg" intervensjoner. Sykepleie omsorg planer er endret som pasientens behov endres. Som en diagnose er kjent som løst, demonstrerer student "E" eller evaluering av sykepleieprosessen.

hendelsesrapporter

Hendelsesrapporter er fullført når en uheldig eller uventet hendelse inntreffer, for eksempel en ulykke, feil i behandling eller død. Hendelsesrapporter er ikke en del av pasientens journal, men den informasjonen som er nødvendig for å fullføre dem lener seg tungt på enkelte aspekter av SOAPIE form for dokumentasjon, spesielt objektiv "O" aspektet. Subjektiv dokumentasjon, "S", kan brukes til å demonstrere pasientens sinnstilstand eller forvirring, for eksempel, men vurderinger, "A" og "P" er som regel fraværende. Intervensjoner, "Jeg" er dokumentert for kommunikasjon av hendelsen til en sykepleier veileder og behandlende lege og noen umiddelbare behandlinger for å begrense skade.

sykepleie Notater

Narrative sykepleie notater gi det beste formatet for en full SOAPIE stil demonstrasjon av sykepleiedokumentasjon. Etter å ha jobbet gjennom tre utfordrende former som regulerer og begrenser informasjonen dokumentert --- en innrømmelse H & P, en sykepleier Omsorgsplan, og en hendelsesrapport --- vi fullt ut forstår en retur til narrativ sykepleie notater. Bruk en student sykepleier og pasient rollespill interaksjon. Be resten av klassen for å dokumentere utveksling i pleie- notater ved hjelp av SOAPIE metoden.


© 2019 scubaimagery.com | Kontakt oss: webmaster# scubaimagery.com