Forskrift for rengjøring kirurgiske instrumenter

February 24

Rengjøring kirurgiske instrumenter er sterkt regulert av den medisinske industrien for å beskytte pasienter fra fangst infeksjoner gjennom forurenset verktøy og for å sikre at helsepersonell er fortsatt trygt mens håndtering instrumenter etter operasjonen.

AAMI Forskrift

Foreningen for Advancement of Medical Instrumentation utviklet 2006 ST-79 standarder som beskriver hvordan å sterilisere instrumenter med damp. Dette dokumentet utfyller AAMI ST-81, som setter krav til sterilisering av gjenbrukbare medisinsk utstyr, og AAMI ST-58, som omhandler aspekter av detaljert kjemisk desinfeksjon.

OSHA Regulations

Occupational Safety and Health Administration av US Department of Labor utstedt 29 CFR 1910,1030 subpart Z, som dikterer forholdsregler for å beskytte helsearbeidere utsatt for materiale som kan bære infeksjoner. Under OSHA, må helsepersonell bruke engangshansker ved håndtering av infisert materiale og må få en årlig opplæring i hvordan å avhende forurenset avfall.

AORN Forskrift

The Association of Operating Room Nurses utstedt "Anbefalt praksis for rengjøring og vedlikehold av kirurgiske instrumenter og drevet utstyr", som understreker viktigheten av å fokusere på hele vaske-sterilisering transporter syklus for å sikre tilstrekkelig rengjøring og ikke stole bare på sterilisering selv for å fjerne enhver risiko for forurensning til pasienten.


© 2020 scubaimagery.com | Kontakt oss: webmaster# scubaimagery.com