Hvordan bruke heisekraner for fallsikring

September 10

Hvordan bruke heisekraner for fallsikring


Den amerikanske Occupational Health and Safety Administration krever at ansatte bruker personlig fallsikring ved arbeid nær ubeskyttede fall på mer enn seks fot eller 15 fot for bygging eller riving. En traverskran kan gi et koblingspunkt for fallsikring dersom visse krav er oppfylt.

Bruksanvisning

1 Koble personlige fallsikrings enheter til heisekraner når andre festepunkter er ikke tilgjengelige. Koble fra alle strømkilder til kranen før du fester fallsikring. Lås ut og tag alle kran kontroller for å advare andre om at kranen blir brukt som et fall vern. Plasser krankroken eller bom i en høyde som hindrer ansatte fra å falle til neste lavere nivå.

2 Inspiser alle fallsikringsutstyr før hver bruk. Tren alle ansatte om sikker bruk av personlig fallsikringsutstyr. Fall sikkerhetsutstyr må brukes på de fleste områder der et fall på seks fot eller større kan forekomme.

3 Fjern eventuelt annet utstyr eller last fra krankroken eller bom mens du bruker kranen som sikkerhetsinnretning. Ikke koble sikkerhetsinnretninger som en krankroken hvis du bruker kroken for å flytte noen belastning; bruke et annet festepunkt.

Hint

  • Legg retardasjon enheter for å falle beskyttelse lanyards å redusere akselerasjonskrefter på ansatte dersom de faller.
  • Fall sikkerhetsutstyr må alltid forhindre en ansatt fra å falle til neste lavere nivå. Aldri tillate ansatte å koble fallsikringsenheter under de jobber.

© 2020 scubaimagery.com | Kontakt oss: webmaster# scubaimagery.com