Slik Spot Alzheimers sykdom Tidlige symptomer

October 16

Slik Spot Alzheimers sykdom Tidlige symptomer


Alzheimers sykdom er en progressiv tilstand som ødelegger hjerneceller. Det påvirker hukommelse, så vel som evnen til å lære og utføre daglige funksjoner. Alzheimers sykdom er en av de vanligste årsaker til demens. Lære å gjenkjenne tidlige tegn på Alzheimers er viktig for å få riktig behandling.

Minnetap

Se for hukommelsestap som begynner å skje oftere. Hukommelsestap er en av de vanligste symptomene på Alzheimers sykdom, spesielt i de tidlige stadier. Alzheimers er mer enn enkel glemsel. Alle opplever noen grad av glemsel, spesielt når stresset eller i et rush. Som HealthGuidance.org illustrerer, "er Alzheimers ikke miste bilnøklene. Det er å ha bilnøklene i hånden og ikke være i stand til å huske hva du bruker dem til."

Forvirring

Personer som lider av Alzheimers sykdom viser symptomer på forvirring og desorientering. De kan bli forvirret med datoer og klokkeslett. De kan gjenta setninger eller spørsmål under en samtale. Personer med Alzheimers sykdom kan også glemme nylige samtaler til sammen, i tillegg til navn og nylige hendelser. De kan gå seg vill eller desorientert i kjente omgivelser, som for eksempel å glemme veien til den lokale dagligvarebutikken at de besøker ofte.

Konsentrasjonsvansker

Personer med tidlig stadium Alzheimers kan utvise problemer med å fokusere på vanlige oppgaver som krever konsentrasjon, for eksempel å betale de månedlige regningene eller balansere budsjettet. De kan oppleve problemer med å følge enkle instruksjonene for en oppskrift, et spill eller annen aktivitet. Selv om en person i tidlig stadium av Alzheimers er fortsatt i stand til å fungere selvstendig, er hukommelsestap og tegn på forvirring skape mer av en utfordring i hverdagen.

Humørsvingninger

Folk som lider av Alzheimers sykdom kan bli trukket tilbake. De ofte mister interessen for aktiviteter de en gang likte. De kan slutte å delta i hobbyer eller aktiviteter fordi de opplever hukommelsestap eller problemer med å utføre handlingene. De kan glemme å spise eller har problemer med å sove. En person med tidlig stadium Alzheimers kan bli irritabel eller frustrert på grunn av hukommelsestap eller manglende evne til å utføre en rutinemessig oppgave.

Flere Signs

Tidlige tegn på Alzheimers omfatter også tap av sosiale ferdigheter, manglende evne til å lære ny informasjon og problemer med språk, for eksempel uttalen av enkelte ord eller huske navnene på kjente objekter. Personer med tidlig stadium Alzheimers har problemer med persepsjon og kan ha problemer med å bedømme avstand eller bestemme farger. De begynner ofte å vise dårlig dømmekraft som i håndtering av penger eller økonomiske situasjoner. Deres evne til å lære blir tregere og det gjør deres reaksjoner. De kan bli sinte fordi de ikke kommuniserer effektivt eller har vanskeligheter med å forstå materialet. Personer med Alzheimers sykdom sakte nedgang i egenomsorg og grooming vaner. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, kan de glemmer å spise, bade eller ta sine medisiner.

Hint

  • Hvis du oppdager flere tegn på Alzheimers sykdom har din kjære diagnostisert av lege.
  • Hvis du har mistanke om Alzheimers sykdom, selv med bare tidlige symptomer, være nøye med å holde vakt og sjekk jevnlig med din kjære.
  • Forsøk å holde rutine for tidlig Alzheimers pasienter så konsekvent som mulig.
  • Se relaterte artikler på denne siden for mer helseinformasjon og diagnose hjelp.

© 2019 scubaimagery.com | Kontakt oss: webmaster# scubaimagery.com