Hva er rollen til FDA og USDA?

July 22

Hva er rollen til FDA og USDA?


FDA er Food and Drug Administration, og USDA er United States Department of Agriculture. Begge er føderale statlige organer som regulerer mat, landbruk og andre næringer for å sikre helse og sikkerhet for amerikanerne.

FDA

FDA er et byrå av Department of Health and Human Services. Dens rolle er å beskytte folkehelsen ved å sikre sikkerheten til våre matforsyning, narkotika, kosmetikk, medisinsk utstyr og biologiske produkter. Den regulerer også tobakksindustrien.

USDA

The United States Department of Agriculture omfatter flere kontorer og etater som har ansvar for landbruk, mat og ernæring, landlige og samfunnsutvikling, reise og rekreasjon, naturressurser og miljø. USDA etater inkluderer Forest Service, Natural Resources Conservation Service, Farm service Agency og bygdeutvikling.

overlapping

Begge enhetene samarbeider for å ta opp spørsmål om mattrygghet. FDA gir forbruker ressurser på konkrete problemstillinger, mens USDA har et bredere mandat til å sette føderale retningslinjer for mattrygghet og landbrukshensyn.


© 2020 scubaimagery.com | Kontakt oss: webmaster# scubaimagery.com